The Ongoing Legacy of “Enoch”

Posted by Thailand CCC
May 20, 2016 | WeLovePNok

… a man through whom God changed the history of unity among Christians in Thailand – FOREVER.

ชายผู้ซึ่งพระเจ้าได้ใช้เพื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสเตียนในประเทศไทยตลอดกาล

God’s Kingdom Must Be of Far Greater Importance Than mine.  แผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าแผ่นดินของข้าพเจ้า

``Enoch`` Yuttasak Sirikul

IT IS RARE TO SEE A MAN COME ALONG, ON WHOM GOD’S HAND RESTS IN A UNIQUE WAY, AND AS SUCH, THAT MAN IS USED BY HIS GOD TO CHANGE THE DIRECTION OF A PEOPLE GROUP FOREVER. FOR THE PEOPLE OF THAILAND, HISTORY MAY VERY WELL ONE DAY TELL THE STORY THAT FOR THAILAND… “ENOCH” YUTTASAK SIRIKUL WAS INDEED THAT MAN.

เป็นการยากที่จะเห็นคนๆหนึ่งที่เข้ามา ผู้ซึ่งพระหัตถ์ของพระเจ้าของเขาอยู่เหนือชีวิตเขาและใช้อย่างพิเศษ เพื่อเปลี่ยนทิศทางคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งตลอดกาล สำหรับประวัติศาสตร์ประเทศไทย ในวันหนึ่งคนไทยจะได้เล่าขานกันว่า….คนๆนั้นผู้ซึ่งพระเจ้าใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง แท้จริงคือนก ยุทธศักดิ์ สิริกุล

For the 170+ years of the Gospel’s presence in Thailand, there were 170+ years of non-cooperation, distrust, and overall disinterest towards one another among Thai Christians… until “Enoch” came along. And when he did, he brought with him a vision & passion for unity around the Great Commandment and the Great Commission, like one rarely ever witnessed. And through this God-given vision & passion, Enoch was raised up by God as a unifying force, calling on believers to unite in the unity that Christ died to provide, and side-by-side to go forward until the Great Commission is fulfilled. This is what God began through Enoch…

กว่า 170 ปี ที่พระกิตติคุณได้เข้ามาในประเทศไทย และเป็น 170 กว่าปีที่ไม่มีการร่วมมือกัน ไว้ใจกัน และยิ่งกว่าทั้งหมดคือ ไม่มีความสนใจต่อกันระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทย จนกระทั่งนกได้เข้ามา ท่านได้เข้ามาพร้อมกับนิมิตและภาระใจที่แรงกล้า ที่ซึ่งยากที่จะพบ เพื่อนำความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชา

และโดยการเจิมนิมิตและภาระใจที่พระเจ้าทรงประทานไว้ให้ ท่านได้รับการทรงยกชูขึ้น ในฐานะผู้นำแห่งความเป็นหนึ่ง ท่านท้าทายผู้เชื่อให้เข้ามารวมตัวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับใช้พระเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อจัดเตรียมทุกสิ่ง ทรงอยู่เคียงข้างในการก้าวไปข้างหน้าจนกว่าพระมหาบัญชาจะสำเร็จ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเริ่มต้นผ่านท่าน

And this is what we will continue. Although our leader, our big brother, our father, our friend has finished his task with God’s call to bring him home… the legacy of Enoch, and more importantly, the work of Christ’s Commission marches on! We therefore press forward to Vision 2020, and a prayer for 2 million Christians… and Vision 2030, and a prayer for a church in each of 80,000 villages in Thailand! As our beloved Enoch taught us, we will step out in faith, believing God for that which is impossible, knowing that “WITH HIM, WE CAN.”

และนี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันและสานต่อ แม้ว่าท่านผู้เป็นทั้ง ผู้นำ พี่ชาย บิดา เพื่อนของเราผู้นี้ เสร็จสิ้นภารกิจที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำและได้กลับไปบ้านอันถาวรแล้ว มรดกของท่านและที่สำคัญกว่านั้นคือ ภารกิจจากพระเยซูยังคงต้องสืบทอดและเดินหน้าต่อไป ดังนั้น เราต้องส่งต่อและถ่ายทอดนิมิต 2020 คำอธิษฐานเพื่อ คริสเตียน 2 ล้านคน และนิมิต 2030 คำอธิษฐานเพื่อคริสตจักรใน 80,000 ตำบลในประเทศไทย

ดำเนินตามสิ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้คือ ให้เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อ และในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จงเชื่อมั่นและรู้เสมอ …”โดยพระองค์ เราทำได้

Related Blog

Posted by thailand-ccc | May 2, 2016
“He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.” –...
Posted by thailand-ccc | May 2, 2016
ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่พวกเราชาว TCCC คุ้นตามากที่สุด คือภาพที่พี่นกพี่อุ๊จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ พี่อุ๊จะคอยสนับสนุนเคียงข้างพี่นกเสมอ ทำให้พี่นกรับใช้ได้อย่างเต็มที่ ครอบครัวศิริกุลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราในการรับใช้ ที่ทำให้เห็นว่า เมื่อภรรยาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีทำให้สามีรับใช้ได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัว ศิริกุล ‪#‎WeLoveYouAjarnNok‬ ‪#‎RestInPeaceAjarnNok‬
Posted by thailand-ccc | May 2, 2016
“Everything we do begins in God, and ends in God.  We must be willing to sufer shame, to sacrifice our feelings, our wants, our needs… for His Name and His...