September 2016

Posted by Thailand CCC | September 4, 2016

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ทำดีเพื่อแม่” ซึ่งพวกเราได้มีการออกไปทำความสะอาดในบริเวณชุมชนเมืองเอกและแจกใบปลิวแบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้าครับ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย มีผู้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกนทั้งหมด 122 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด 82 คนครับ  มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ธรรมศาสตร์หรือกรุงเทพ รวมทั้งผู้ที่ทำงานแล้วด้วยครับ  เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุน รวมทั้งคริสตจักรและผู้ใหญ่บ้านครับ On the past 28th August, we held the activity called “Tum-Dee-Pua-Mae” (Serve...

Continue Reading