CAT Update – จันทรเกษม

Posted by Thailand CCC | March 10, 2017 | Campus Movements, CATalytic

สวัสดีค่ะ
วันนี้ที่จันทรเกษมออกประกาศกันได้ยินพระกิตติคุณ 4 คน รับเชื่อ 1 คนค่ะ  (ฝากอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ของเราด้วยนะคะมี โบว์ กิ๊ก โอ และ แบงค์ ให้เค้ายังติดตามพระเจ้าอยู่ อธิษฐานเผื่อด้วยนะคะ) เวลา 17:00 น. มีกลุ่มเซลล์ได้นมัสการ ขอบคุณพระเจ้า ฟังคำแบ่งปัน และ อธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มาวันนี้ และ อธิษฐานเผื่อจันทรเกษมด้วยกันค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ค่ะ

Related Blog

Posted by thailand-ccc | September 15, 2017
RSU iServe Club On Thursday, 31th August, there was an Open House event of Rangsit University. We held the booth to recruit the students to join our club which we...
Posted by thailand-ccc | August 3, 2017
เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บน ภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำ ข่าวที่ประกาศ สันติภาพ และ ผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดี ทั้งเท้า ของผู้ประกาศ ความรอด และผู้กล่าวกับศิโยนว่า “พระเจ้าของท่าน ทรงครอบครอง” ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนผู้รับใช้ที่เป็นนักศึกษาจาก New York ที่ได้มาช่วยเหลือเราในการ ประกาศกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความถ่อมใจในการรับใช้และความ อดทนในการท างานหนักของพวกเขา ตลอดเวลาที่เราได้ร่วมรับใช้ด้วยกันประมาณ 3 สัปดาห์ เราได้ ประกาศไปทั้งหมด 62 คน มีคนต้องรับพระเยซูคริสต์ 3...
Posted by thailand-ccc | July 2, 2017
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่าย Mission Trip 2017 ที่เราได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-17 มิถุนายนที่ผ่านมาครับ เราได้มีโอกาสนำนักศึกษาไปร่วมรับใช้กับคริสตจักรท้องถิ่นที่จังหวัดสระบุรี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไปตาม 4 คริสตจักรครับ ซึ่งตลอดทั้งค่ายนี้เราได้ประกาศไปทั้งหมด 385 คน และมีคนที่ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ 8 คนครับ แต่ละทีมได้มีโอกาสช่วยเหลือคริสตจักรท้องถิ่นและทำกิจกรรมต่างๆกัน เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการช่วยเหลือชุมชนทำความสะอาดและซ่อมถนน เรายังได้มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนถึง 4 โรงเรียน ขอบคุณที่พระเจ้าทรงเปิดทางให้เราได้ประกาศแก่เด็กๆกว่า 50 คนในแต่ละโรงเรียนอย่างชัดเจนและนำต้อนรับพระเยซูคริสต์ครับ มีกลุ่มหนึ่งได้ไปช่วยเริ่มต้นให้เกิดกลุ่มสามัคคีธรรมในคริสตจักรและเมื่อพวกเรากลับมา กลุ่มก็ยังคงดำเนินต่อไปครับ...