Thailand CCC

Posted by Thailand CCC | November 18, 2016

เป็นค่านิยมองกลุ่มสามัคคีธรรมที่ผมและน้องๆได้ร่วมกันอยู่ครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ในเทอมนี้เรามีนักศึกษาผู้เชื่อจำนวนมาก จึงได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยกันและสามัคคีธรรมกันอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้กลุ่มของผมมีสมาชิกประมาณ 10 คนและยังมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยครับ ซึ่งกลุ่มนี้ทำให้น้องๆได้มีโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำ These are our value of the fellowship group that I and some of our believers attend. Thank God that there are...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | November 15, 2016

คริสตจักรบ้านที่ผมไปเรียนรู้ที่เขมรนั้น เริ่มโดยอาจารย์โบริน ผู้ที่ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้า ได้มีคนรับเชื่อคนแรกจากการประกาศเรื่องพระเจ้า โดยการฉายภาพยนตร์พระเยซูทีกำพงชาม และเริ่มคริสตจักรบ้านซึ่งขยายเป็น 5 รุ่น รวมกันเป็น 40 คริสตจักรด้วยกัน พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ท่ามกลางเขา ที่นำคนของเขามาสู่แผ่นดินนิรันดร์ของพระองค์ ในรูปแบบที่เหมาะกับเขา การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้น กำลังเกิดในพื้นที่ต่างในประเทศไทยเช่นกัน เพราะทุกสัปดาห์จะมีคริสตจักรใหม่เกิดขึ้น 6 คริสตจักรค้วยกัน ดังพระคัมภีร์กิจการ 2:47 ที่ว่า "...องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆ วัน"

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | September 4, 2016

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ทำดีเพื่อแม่” ซึ่งพวกเราได้มีการออกไปทำความสะอาดในบริเวณชุมชนเมืองเอกและแจกใบปลิวแบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้าครับ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย มีผู้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกนทั้งหมด 122 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด 82 คนครับ  มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ธรรมศาสตร์หรือกรุงเทพ รวมทั้งผู้ที่ทำงานแล้วด้วยครับ  เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุน รวมทั้งคริสตจักรและผู้ใหญ่บ้านครับ On the past 28th August, we held the activity called “Tum-Dee-Pua-Mae” (Serve...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | August 28, 2016

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงาน iServe Camp ที่ผ่านมาครับ เราได้เห็นถึงการอวยพรจากพระเจ้ามากมาย มีอนุชนคนหนุ่มสาวกว่า 800 คนจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยได้มาร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่อยากจะเห็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จในประเทศไทย เราได้มีการอบรม พูดคุย และวางแผนกันตามแต่ละจังหวัดที่จะมีการรวมตัวกันของคริสเตียนจากแต่ละคริสตจักรและองค์กร ในการที่จะร่วมมือกันและรับใช้ด้วยกัน เพื่อที่จะเป็นพรและมีอิทธิพลต่อคนอีกมากมายครับ โปรดอธิษฐานเผื่อ ทุกคนที่กลับไปจะตื่นเต้นและมีภาระใจในการร่วมรับใช้ด้วยกัน เป็นเกลือและแสงสว่างในที่ที่เขาอยู่ จะเกิดการรวมตัวของคริสเตียนไทยในแต่ละจังหวัดในการร่วมรับใช้ได้วยกัน การติดตามผลนักศึกษาในม.รังสิตที่ผมรับผิดชอบอยู่ ที่จะเปิดเทอมในเดือนนี้ I thank God for the iServe Camp which was...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | May 20, 2016

… a man through whom God changed the history of unity among Christians in Thailand – FOREVER. ชายผู้ซึ่งพระเจ้าได้ใช้เพื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสเตียนในประเทศไทย...ตลอดกาล God’s Kingdom Must Be of Far Greater Importance Than mine.  แผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าแผ่นดินของข้าพเจ้า``Enoch`` Yuttasak Sirikul...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | May 2, 2016

"He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." -...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | May 2, 2016

ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่พวกเราชาว TCCC และ MRC คุ้นตามากที่สุด คือภาพที่พี่นกพี่อุ๊จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ พี่อุ๊จะคอยสนับสนุนเคียงข้างพี่นกเสมอ ทำให้พี่นกรับใช้ได้อย่างเต็มที่ ครอบครัวศิริกุลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราในการรับใช้ ที่ทำให้เห็นว่า เมื่อภรรยาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีทำให้สามีรับใช้ได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัว ศิริกุล ‪#‎WeLoveYouAjarnNok‬ ‪#‎RestInPeaceAjarnNok‬

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | May 2, 2016

"Everything we do begins in God, and ends in God.  We must be willing to sufer shame, to sacrifice our feelings, our wants, our needs... for His Name and His...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | May 2, 2016

Thursday night, our final time with P Nok, he spoke of the words of the Apostle Paul, "Follow my example as I follow the example of Christ." P Nok then...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | February 27, 2016

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับ พวกเราได้ฉวยโอกาสจัดงานที่มีชื่อว่า “Give out park” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา และฉวยโอกาสในการเป็นพยานครับ เราได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมี 50 คนที่จะมาร่วมงาน แต่ขอบคุณพระเจ้ามีคนมาร่วมงานทั้งหมด 170 คน มากยิ่งกว่านั้น กิจกรรมนี้ยังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัย และได้ลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ของมหาวิท-ยาลัยด้วย ขอบคุณพระเจ้าครับ โปรดอธิษฐานเผื่อ การติดตามผลนักศึกษาที่ได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ นักศึกษาที่เป็นผู้เชื่อจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อและเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ Thank God for the valentine event. We used this chance...

Continue Reading