CATalytic

Posted by Thailand CCC | March 10, 2017

สวัสดีค่ะ วันนี้ที่จันทรเกษมออกประกาศกันได้ยินพระกิตติคุณ 4 คน รับเชื่อ 1 คนค่ะ  (ฝากอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ของเราด้วยนะคะมี โบว์ กิ๊ก โอ และ แบงค์ ให้เค้ายังติดตามพระเจ้าอยู่ อธิษฐานเผื่อด้วยนะคะ) เวลา 17:00 น. มีกลุ่มเซลล์ได้นมัสการ ขอบคุณพระเจ้า ฟังคำแบ่งปัน และ อธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มาวันนี้ และ อธิษฐานเผื่อจันทรเกษมด้วยกันค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ค่ะ

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | March 1, 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่จันทรเกษม ออกไปประกาศด้วยกันมีคนได้ยินพระกิตติคุณ 2 คน รับเชื่อ 1 คน ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับผู้เชื่อในวันนี้ด้วยค่ะ หลังจากนั้นก็มาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกัน เสริมสร้างซึ่งกันและกัน ในช่วงเย็นก็มีกลุ่มเซลล์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแบ่งปัน การนมัสการ และ อธิษฐาน อธิษฐานเผื่อพวกเราจันทรเกษมด้วยนะคะ

Continue Reading